PROGRAMMA

Met vier programma-lijnen

Vernieuwing door onderzoek en experiment

Het Eemland 1 Lab is opgebouwd uit diverse programma-lijnen waarbinnen studenten onderzoek gaan doen en experimenten gaan uitvoeren samen met de redactie van Eemland 1. Het programma bestaat uit de vier thema’s. De komende periode zullen we per programma-lijn stap-voor-stap verdieping aanbrengen.

Nieuwe technologie

Lees hier ons uitgangspunt voor het programma-onderdeel Nieuwe technologie.

Burgerjournalistiek

Lees hier ons uitgangspunt voor het programma-onderdeel Burgerjournalistiek.

Bereik jongeren

Lees hier ons uitgangspunt voor het programma-onderdeel Bereik jongeren.

Fake news

Lees hier ons uitgangspunt voor het programma-onderdeel Fake news.

Kijk en luister naar journalistieke vernieuwing door jongeren in onze Studio