EEMLAND 1

We staan open voor contact

Nieuwe streekomroep Eemland 1

De “Stichting Streekomroep Eemland 1” (hierna “Eemland 1) is in december 2020 voortgekomen uit de lokale omroepen in Amersfoort en Leusden (EVA), Baarn (RTV Baarn), Bunschoten – Spakenburg (Lokale Omroep Spakenburg, de LOS) en Soest (Radio Soest). Eemland 1 is lid van de “Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen” (NLPO), de brancheorganisatie van lokale en streekomroepen. Eemland 1 wil de inwoners van Eemland voorzien van nieuws en actualiteiten op velerlei terreinen; variërend van politiek tot cultuur en van religie tot sport. Zij wil het publiek bereiken, boeien en binden met inzet van radio, televisie en de verschillende online-mogelijkheden. Programma’s worden vrijwel uitsluitend gemaakt door vrijwilligers, hetgeen overigens niet wegneemt dat het werken op een professioneel niveau hen steeds voor ogen staat.

Innoveren in het Eemland 1 Lab

Het Eemland 1 Lab is een broedplaats voor journalistieke vernieuwing en voor talentontwikkeling. In het Eemland 1 Lab werken studenten aan concrete projecten, doen onderzoek, voeren pilots uit en lopen stage in de redactionele en journalistieke praktijk. Naast zelfstandige experimenten op dit platform Eemland 1 Lab zal er ook kruisbestuiving plaatsvinden tussen de ervaren redactie van Eemland 1, zodat de vernieuwing uiteindelijk ook zichtbaar en hoorbaar zal zijn op televisie, radio en online van Eemland 1.

Bekijk het laatste nieuws op Eemland 1